Käyttöehdot

Käyttämällä tätä 3D Group Ltd:n ("Yritys") kehittämää palvelua, sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä hyväksyt, että olet vastuussa kaikkien sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Ehtojen hyväksymättä jättäminen tarkoittaa, että käyttäjällä ei ole oikeutta palvelun käyttöön. Tämän palvelun materiaalit ovat sovellettavan tekijänoikeus- ja tavaramerkkilain suojaamia.

Yrityksen palvelun materiaalit toimitetaan "sellaisenaan". Yritys ei anna suoria tai epäsuoria takuita ja kieltää täten kaikki muut takuut, mukaan lukien rajoituksetta implisiittiset takuut tai kaupankäynnin edellytykset. Yritys ei takaa palvelun soveltuvuutta johonkin tiettyyn tarkoitukseen ja kieltää immateriaalioikeuksien rikkomisen tai muun oikeuksien loukkaamisen. Yritys ei myöskään anna takuita materiaalien käytön tarkkuudesta, todennäköisistä tuloksista tai luotettavuudesta palvelussaan tai muuten tällaisiin materiaaleihin tai mihinkään tähän palveluun liittyviin toimintoihin.

Yritys tai sen toimittajat eivät ole vastuussa mistään vahingoista (ml. rajoituksetta vahingot tietojen tai voiton menetyksestä), jotka aiheutuvat materiaalien käytöstä tai osaamattomuudesta käyttää yhtiön materiaaleja, vaikka yritys tai yhtiön valtuuttama edustaja on saanut suullisesti tai kirjallisesti tiedon vahingon mahdollisuudesta.

Yrityksen palvelussa näkyvä materiaali voi sisältää teknisiä, typografisia tai kuvankäsittelyn virheitä.. Yritys ei takaa, että materiaalit ovat täydellisiä tai ajantasaisia. Yritys voi tehdä muutoksia palvelunsa materiaaleihin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Yritys ei sitoudu päivittämään materiaaleja.

Yritys ei ole tarkastanut kaikkia palveluunsa linkitettyjä sivustoja eikä ole vastuussa linkitetyn sivuston sisällöstä. Linkkien sisällyttäminen ei tarkoita, että yritys hyväksyy sivuston. Tällaisen linkitetyn palvelun käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

Yritys voi tarkistaa nämä palvelun käyttöehdot milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttämällä tätä palvelua sitoudut noudattamaan näiden käyttöehtojen tuolloin voimassa olevaa versiota.

Yrityksen palveluun liittyviin vaatimuksiin sovelletaan Suomen lakia ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä.

Sinulla on oltava kaikki oikeudet materiaaliin ja oikeus teettää siitä tuotteita, jota käytät tässä palvelussa. Tämä tarkoittaa valokuvia, kuvia, logoja, nimiä ja muuta digitaalista materiaalia jota käytät teoksissasi. Yritys varaa oikeuden olla hyväksymättä palveluun käyttäjän tekemiä materiaaleja, joissa käytetään kolmansien osapuolien tavaramerkkejä, logoja tai muuta tunnistettavaa immateriaalioikeuksien piiriin kuuluvaa aineistoa. Tällaista aineistoa sisältävää materiaalia tuottava palvelun käyttäjä sitoutuu ottamaan täyden vastuun tavaramerkkien käytöstä ja suostuu tarvittaessa todistamaan Yrityksen pyynnöstä oikeutensa käyttämäänsä materiaaliin. Kaikkien tässä palvelussa käyttämiesi materiaalien on oltava hyvällä maulla tehty. Kaikki sopimaton, väkivaltainen, rasistinen, loukkaava tai muulla tavoin loukkaava aineisto on ehdottomasti kielletty. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa kaikki edellä mainittuun aineistot. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tilisi, joka liittyy edellä mainittuun aineistoon, tai jos näitä käyttöehtoja muutoin rikotaan. Sama pätee palvelussa luotuihin tai palveluun ladattuihin materiaaleihin, joissa käytetään kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien piiriin kuuluvia aineistoja. Pidätämme kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty sinulle. Tämä sopimus ei anna oikeuksia kolmansille osapuolille. Et voi siirtää tämän sopimuksen mukaisia ​​oikeuksiasi tai velvoitteitasi ilman suostumustamme. Oikeutemme ja velvollisuutemme voidaan siirtää muille. Näin voi käydä esimerkiksi, jos omistuksemme muuttuu (kuten omaisuuden sulautumisessa, hankinnassa tai myynnissä) tai lain mukaan. Käytämme kohtuullista taitoa ja huolellisuutta tarjotessamme palvelumme sinulle ja pidettäessä turvallista, suojattua ja virheetöntä ympäristöä, mutta emme voi taata, että palvelumme toimii aina ilman häiriöitä, viiveitä tai puutteita. Voimme muuttaa palveluitamme ja käytäntöjämme, ja meidän on ehkä tehtävä muutoksia näihin ehtoihin, jotta ne vastaavat tarkasti palvelumme ja käytäntöjämme.